Книга за горите в Бургаско
Книга за горите в Бургаско / netinfo

Излезе от печат книгата „Горите в Бургаска област - история и настояще“. Тя е уникално енциклопедично издание, дело на 40 автори. Написана е по юбилеен проект на Изпълнителната агенция по горите, Съюза на лесовъдите в България, Югоизточното държавно предприятие – Сливен, Регионалната дирекция по горите и фирмата „Геопан”.

Книгата съдържа 320 страници, над 100 черно-бели и цветни илюстрации и карти. В изданието за първи път намират място подробни сведения за държавни горски и общински територии, гори на частни физически и юридически лица, гори на Министерството на околната среда и водите и горите на религиозните организации в района.

То е документален разказ за десетки професионалисти лесовъди, свързали съдбата си с опазването и развитието на българската гора.