/ ПГСАГ "Кольо Фичето"
Делегация от Института за отоплителни и климатични инсталации от Пекин гостува на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ в Бургас.

44 абитуриенти излязоха с награда от Строителния техникум (СНИМКИ)

Заместник-директорът по учебната дейност Мария Жекова им разказа за специалностите, екипа педагози, постиженията на учениците и групите за занимания по интереси.

Фирма облече за бала отличник от Строителния техникум

Преподавателят по геодезия инж. Дора Захариева презентира своята специалност и заедно с ученици демонстрира нови геодезически инструменти и компютърни програми.

Инж. Златина Иванова, председател на обединение "Строителен техник" показа на специалистите от Китай учебните работилници.