Децата на Камено с отличия
Децата на Камено с отличия / netinfo
И тази година МКБППМН при Община Камено се хвърли в предизвикателството, в което си обеща да въвлича всяка следваща година всички общински училища, за да се чува, говори, показва и отличава най-добрия пример в годишен приз „Най- добрият ученик“. Номинираните ученици не са участници в състезание. Те са избрани от своите класни ръководители и съученици да служат за пример. Това е признание и същевременно отговорност.                    „Всички общински училища приеха предизвикателството ни и номинираха своите най- добри 34 ученици или добрите примери. Те са посочени от класните си ръководители и техните съученици и стават лица на призива - послание „Училището е дом на знанието, на приятелството, на най-хубавите спомени. Бъди в час, не отсъствай без причина!”. Изразявам най- сърдечно благодарност към всички директори на училищата за пълната подкрепа и съдействие в реализиране на всички наши идеи.                                                                                                                                               
Децата са отличени заради изключителната си любознателност, инициативност, амбициозност, съобразителност и дисциплинираност. Качества, които им помагат да работят  с голяма активност във всички учебни часове и с желание да участват в училищния живот.        
„Бъди отговорен – бъди в час” е лайтмотивът на съвместната инициатива „ Клас на годината“ на Местната комисия и СУ „ Христо Ботев“- гр. Камено.
„Водени бяхме от няколко желания да активизираме нагласата у децата да формират своя клас като място, където няма агресия, няма противообществени прояви и всеки от класа е отговорен за това; да се засили стремежа на класа като екип, в който чувството за отговорност и спазване на правилата е приоритет", казаха организаторите.
Инициативата бе насочена към всички класове в училището. Имаше специално изработени критерии за оценка. Участваха деца от  1 до 12 клас на СУ „ Христо Ботев“.