/ dariknews.bg
Какво представлява Виа Понтика ще научите от музейната лекция на 3 ноември в Природонаучния музей, на улица "Константин Фотинов" 30. Автор на експозето на тема "Черноморски миграционен път на птиците" ще бъде доцент Светла Далакчиева.

Как да чистим боклуците от морето

Ще разберете кои са видовете, които прелитат по Виа Понтика, в каква численост мигрират, защо любители орнитолози от цяла Европа посещават Черноморието ни. Отговорите на всички тези въпроси, които ви интересуват, ще получите на 3 ноември, от 11.30 часа.

Входната такса е 2 лева за възрастни и 1 за учащи се и пенсионери.