Какви ще са новите шофьорски книжки
Какви ще са новите шофьорски книжки / Дарик Бургас

Всички сегашни шофьорски книжки са валидни до срока на тяхното изтичане. Издаването на новите свидетелства за правоуправление започва от 21 януари. В тях има няколко нови момента, съобщиха от полицията:

Валидността за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ става 10 години. За категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т - 5 години. Шофьорските книжки за лица с физически недостатъци вече ще имат валиднос 5 години.

Категория М се заменя с АМ, добавя се нова категория А2 - според мощността на превозното средство. Категория ТТБ се премахва. Всички притежатели на ТТБ ще имат книжки с категория D и национален код 103.

Дубликат на СУМПС ще се издава само на водачи, притежаващи нов образец СУМПС или СУМПС стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории М, А1, А, В, В1 и ВЕ.

За книжки стар образец с отразена правоспособност за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т няма да се издава дубликат, а на водача ще се издава ново свидетелство, след представяне на необходимите документи.