България не е завладяна от евроскептицизма
България не е завладяна от евроскептицизма
За Евроскептицизма и малките общини
101155
За Евроскептицизма и малките общини
  • За Евроскептицизма и малките общини

Община Камено успешно приключи проект „Малките общини срещу евроскептецизма“. 

Представители на администрацията взеха участие на финалния форум в Нови Мароф, Хърватска през периода 8-9 март по проект „Малките общини срещу евроскептецизма“, финансиран от програма „Европа за гражданите“ 2014-2020. Общината е партньор съвместно с 12 общини от Хърватска, Португалия, Унгария, Румъния, Словения, Латвия, Сърбия и други.

Бургас и Камено получават над 4 млн. лв. от фонд „Солидарност”

Проектът стартира през 2017. В началото на месеца се проведе последното събитие на проекта SMUG EU -„Разпространение на думата”. Представителите от 9-те страни обобщиха резултатите от съвместното сътрудничество.

Над 100 бяха общо участниците в мащабния дебат, докато по време на целият проект на ЕС SMUG бе домакин на около 500 души. В първия ден на събитието участниците бяха посрещнати от председателя на Местната група за действие „Пригори-Загорье” г-жа Невенка Бенджак.

Участниците дискутираха въпросите, свързани с евроскептицизма, както и слабите места на европейската политика, която трябва да положи повече усилия за сближаване на хората, публичността й, организиране на недостатъчно разяснителни кампании.

Освен основните резултати, бяха дадени конкретни идеи за насърчаване на еврооптимизма - чрез медийни кампании, събития за културни различия, образование, толерантност и солидарност.

По-късно група ученици от гимназията в града се присъединиха към възрастните и успяха да чуят позитивни страни за членство в ЕС. Младежта - ключът към осигуряване на положително бъдеще в нашите общества бе важна точка в дебатите. На втория ден присъстваха председателят на МИГ и кметът на Нови Мароф Синиша Йенкач.

Примери за добри практики в областта на ЕС представиха Дарио Жмегач от асоциацията Младежта за Мароф, Зоран Хегедич от община Брезнически Хум и Желка Маркулин от Хърватска за връзка с Европа за гражданите. Заедно с презентациите се проведе и кратка групова дискусия по темата.

Според говорителят на Община Камено, Женя Гайтанджиева, положителната новина, е че малките райони разполагат с много възможности да реализират проектите си, чрез ЕС, а именно те имат нужда от външно финансиране. 

"Защо трябва да останем в ЕС е темата, която в момента е по-важна. А това е работеща структура, която помага за децентрализирането и дава шанс малките общини да бъдат големи бенифициенти", каза още Гайтанджиева.

По думите на Радовеста Стюарт, България е на много добро място по отношение на евроскептицизма. "Проучванията показват, че 70 на сто от гражданите в страната искат страната ни да остане в Съюза.

Такива са й данните за мнението на жителите в малка община, каквато е Камено. Там резултатите показват, че над 72% от жителите искат да останат европейци", коментира Стюарт. 

Повече по темата, чуйте в звуковия файл: