Лектори бяха утвърдени имена в журналистиката
Лектори бяха утвърдени имена в журналистиката / Веселин Максимов
Семинар на тема „Правосъдие. Медийни послания. Регулация” в Съдебната палата разясни днес нуждата от адекватна взаимна комуникация между магистратите и журналистите, отразяващи работата на правораздавателната система.
 
Интересна дискусия се получи относно служебните изисквания за дискретност на информацията, подавана от съдебните власти и нуждата от информация на репортерите по дела, представляващи особено голям обществен интерес.
 
Засегнати бяха проблемът за „медийната грамотност” на двете страни на разговора, манипулативната интерпретация на хода на съдебния процес, заради необходимостта от впечатляващи водещи новини и желанието за сензационното им представяне.
 
Лектори бяха медийните експерти доцент Теодора Петрова, декан на Факултета по журналистика в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, нейният заместник професор Чавдар Христов, професор Маргарита Пешева и професор Милко Петров.