Иван Вълков
Иван Вълков / ГЕРБ-Бургас
Народният представител от ГЕРБ Иван Вълков ще има открита приемна за граждани на 29 октомври (понеделник) в офиса на партията в Камено, на
ул. "Освобождение" 65. Приемният ден ще започне в 10.00 часа.

Бургаският депутат е зам.-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и член на Комисията по околна среда
и води.

Всички желаещи могат да се запишат за среща с Иван Вълков на място в офиса на партията или на телефон 0884846916.