Исус Христос възкресява Лазар
Исус Христос възкресява Лазар / netinfo

Днес християните празнуват Лазаровден. На този ден те почитат Свети Лазар. Според Библията Лазар е бил приятел на Исус Христос. 4 дни след смъртта си той e бил възкресен. Христос казва, пред събралите се оплаквачи „Лазаре ,стани!" и го съживява.
Преди това Той е знаел, че неговия близък приятел Лазар е болен, и въпреки че до Него е изпратен вестител да Му съобщи, Христос не тръгва за Витания. Прави го два дни по-късно, когато Лазар вече е починал. Казва на учениците си, че Лазар е заспал, а Той ще го събуди, за Божия слава. А те се опитват да го откажат от пътуването за Иудея, знаейки че там евреите искат да го убият. Христос обаче е знаел, че не това е Неговия час да умре и не се е страхувал. Заедно с учениците си отива пред къщата на Лазар и сестрите му Марта и Мария където оплаквачките по обичай остават със скърбящите след погребението. Христос не влиза в къщата, изчаква отвън, но щом се събират сестрите и оплаквачките около Него „духа му се смути, Исус се просълзи".
„Тогава иудеите казваха: гледай, колко го е обичал. Някои пък казаха: не можеше ли Тоя, Който отвори очите на слепия, да направи, щото и тоя да не умре? А Иисус, пак тъгувайки в Себе Си, дохожда при гроба; това беше пещера, и камък стоеше отгоре й. Иисус казва: дигнете камъка. Сестрата на умрелия, Марта, Му казва: Господи, мирише вече; защото е от четири дена. Иисус й дума: не казах ли ти, че, ако повярваш, ще видиш славата Божия?
Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият. А Иисус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз и знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил. Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън! И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Иисус им казва: разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от иудеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Иисус, повярваха в Него". /из Евангилие от Иоан/
Това е най-голямото чудо, което Бог извършва, докато е на земята. Извършено пред очите на народа, чудото станало причина мнозина да повярват в Христа. То и днес ни уверява в божествената сила на Бог Син, в Неговото възкресение, и в предстоящото всеобщо възкресение на мъртвите.
Чудото на Лазаровото възкресение предизвикало непоносимо негодуване у първосвещенниците и фарисеите. По съвета на Каиафа, точно в този момент Синедрионът решава да улови Иисуса при първа възможност и да Го убие (Иоан 11:47-57). Приближава се тяхното време. Идва властта на тъмнината, а заедно с нея и последните дни от земния живот на Спасителя. /pravoslavieto.com/