Евроексперти одобриха проекти в Поморие

/ Община Поморие
Експерти от  Европейската комисия инспектираха обекти, финансирани от оперативна програма „Региони в растеж“ в Поморие и се изказаха положително за тяхното изпълнение.

Поморие с най-оригинален щанд на туристическото изложение в старата столица

В обсега на вниманието им попаднаха обновените сгради на полицията и пожарната в града. Те се обновяват и по тях предстоят мерки за енергийна ефективност на стойност над 1 300 000 лева. 

Община Поморие иска да изгради „Дом на изкуствата”

По време на посещението кметът Иван Алексиев представи и останалите обекти изпълняване по ОП „Региони в растеж” – общо девет жилищни и пет публични сгради в Поморие.