Снимка: pixabay
Снимка: pixabay

В продължение на десет години Община Бургас ежегодно залага в бюджета си целеви средства и изгражда нови паркинги от конвенционалния вид - покрито с асфалт или елементи на тревна фуга пространство, разграфено за определен брой автомобили.

Съветници предлагат: Паркинг за мотори на бул. „Демокрация“

Въпреки това проблемът с паркирането в най-силно урбанизираните територии на града продължава да е актуален. Затова Община Бургас идентифицира на този етап 5 подходящи терена, върху които в близко бъдеще да се реализират етажни паркинги:

Първият се намира в един от най-урбанизираните градски жилищни комплекси - „Възраждане“, по ул. „Македония“. В един подземен и шест надземни етажа там може да се осигури паркиране на около 100 автомобила.

Нови места за паркиране в "Лазур"

Общинските експерти вече изготвиха визуализация с обемно решение спрямо размерите на терена, която показва как би изглеждал един етажен паркинг там.

Вторият е в Централна градска част, при улиците „Самуил“ - „Фотев“ – „Шейново“. Теренът не е голям, но там може да се изгради двуетажен паркинг за 60 автомобила.

Третият терен е в к-с „Братя Миладинови“, на бул. „Демокрация“ - неизползваема от години площадка пред сграда на Медицинския колеж. Там може да се построи пететажен паркинг за 220 автомобила.

Четвъртият терен е в к-с „Лазур“, северно от „Пиргос“. Там може да се направи 5-6 етажен паркинг с 250 места.

Петият подходящ терен е в к-с „Зорница“, точно до подлеза на ул. „Янко Андонов“. Там може да се изгради 5-6 етажен паркинг за 400 автомобила, който да се ползва и от жители на съседния к-с „Изгрев“, разположен от другата страна на пътя.

Искате ли етажни паркинги?

Както във всяко свое сериозно и с голяма обществена значимост начинание, Община Бургас отново иска да узнае мнението на бургазлии. Подкрепяте ли генерално идеята за изграждане на етажни паркинги на тези и на други места в града?

Според вас по какъв начин трябва да функционират те? Със своите отговори много ще помогнете за дооформяне на концепцията, за да може оттук-нататък Общината да започне активно да проектира и да търси финансиране за реализацията на такива съоръжения.

Администрацията провежда и анкета в тази връзка, която можете да откриете ТУК>