/ netinfo
Приключиха геодезическите замервания от съвместната проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Министерството на туризма на увредени дюни в района на къмпинг „Смокиня“.

Те установиха, че попадат в Природна забележителност пясъчни дюни „Каваци“ и общата площ на засегнатият участък е 1295 квадратни метра, от които 1205 квадратни метра дюнни образувания от различен вид.

Те са бели, сиви и зараждащи се дюни. От площта на дюните 133 квадратни метра са на плаж “Смокини север“, предмет на концесията, а останалата площ попада в частни имоти.

Резултатите ще бъдат предоставени на компетентните органи, разследващи случая.