Експерти по ТEN-T посетиха Морска гара
Експерти по ТEN-T посетиха Морска гара / Пресцентър

Експерти от Министерството на транспорта посетиха Морска гара, като част от програмата на провеждащата се в Бургас работна среща по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България".

Проектът се изпълнява от министерството по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт". Целта му е подкрепа за участието на България в изграждането на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа, чрез сътрудничество на национално и международно ниво.

Изпълнителният директор на пристанището Диян Димов представи транспортната интермодалност на Бургас, бъдещото развитие на круизното обслужване и нарастващият интерес на пътниците към крайбрежното плаване.

Той посочи, че има интерес от държавите в черноморския басейн от постоянна морска пътническа линия, която да ги свързва, а подобни линии биха подпомогнали инфраструктурните проекти и изграждането на коридорите от Трансевропейската транспортна мрежа, които минават през България.