До 7-ми  приемат молбите за инвалидни добавки
До 7-ми приемат молбите за инвалидни добавки / netinfo
Помощи за инвалиди ще се приемат до 7 февруари в Агенцията за социално подпомагане в Бургас. Крайният срок по Закона за интеграция на хората с увреждания изтече на 31 януари, но решението за удължаване на местно ниво е заради създалото се напрежение около новите изисквания към документите на инвалидите.

“Няма да върнем никой и на 6 и 7 февруари” – каза Тони Костова, регионален директор на Агенцията за социално подпомагане. Тя допълни , че нередностите в документите от личните лекари могат да бъдат отстранени в 14-дневен срок след подаването на молбите.

До момента 7 714 са хората с увреждания от Бургаска област подали молби за интеграционни добавки.