ДДС - то за хотелиерите 9 %
ДДС - то за хотелиерите 9 % / Sofia Photo Agency, архив

Хотелиерите да се ползват от данъчните привилегии, които до този момент бяха само за туроператорите е заложено в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), който беше приет на първо четене в пленарната зала на Народното събрание.

„Става въпрос за 9-те процента данък ДДС, който досега беше възможен главно за туроператори, организиращи групови почивки и хотелиерите нямаха възможност да се възползват за техните услуги от намалената данъчна ставка и плащаха 20 на сто ДДС. С промяна, която е съгласувана с Европейската комисия, вече и те ще могат да се възползват от намалената ставка от 9 процента", коментира Димитър Бойчев, който е член на Комисията по икономика, енергетика и туризъм към НС. По думите му тази промяна е изключително важна за Бургаска област, тъй като засяга най-голям брой хора с хотелиерски бизнес. От новата поправка ще се възползват не само големите вериги, а и малките хижи и места за настаняване с малък капацитет.

Депутатите приеха промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. „Първата е, че се закръглява към всеки кръгъл лев в полза на гражданите данъчното задължение. Друга промяна предвижда освобождаване от задължението да подават годишна данъчна декларация хората, които са придобили доходи само от трудово правоотношение. Важна промяна е и тази, свързана с реда за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост. Тези доходи съгласно действащото законодателство са облагаеми, но сегашният режим на облагане създава значителни пречки за наемателите и наемодателите. Наемателите са длъжни да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми на всички собственици, които пък от своя страна трябва да ги декларират в годишните си декларации.

Предложението е за облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на деклариране на този вид доходи. Наемателят няма да има задължението да издава служебни бележки, нито пък собствениците ще декларират дохода в декларациите си", коментира Диана Йорданова, която е най-новия член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.