/ / iStock/Getty Images
Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас. 

С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията, съобщават от правителствената информационна служба.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

Дават на концесия Малкия плаж в Лозенец

Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Toй е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 71 598,43 лева без ДДС. 

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.