Бургаските съдии искат електронен вот за ВСС
Бургаските съдии искат електронен вот за ВСС / netinfo

Съдиите от бургаския апелативен район започват разговори за единен кандидат за Висшия съдебен съвет - едно име с безспорни качества. Новият състав ще се избира през 2017.До края на юли ВСС трябва да приеме правилата за избори на членове на следващия състав от съдиите, прокурорите и следователите.
Бургаският апелативен район е единственият, който няма представителство в настоящия ВСС,а е един от най-натоварените в страната.
"Ще подкрепя кандидат, за когото няма данни за дисциплинарни нарушения, съмнения в нравствените и професионални качества, без значение на кое ниво работи. Склонна съм да застана и зад достоен районен съдия, окръжен или апелативен", каза председателят на Апелативния съд в Бургас съдия Деница Вълкова, която е бивш зам.-министър на правосъдието.
Новият ВСС от Бургас започва битка за промяна на правилата за гласуване. Магистратите настояват изборът да се проведе с електронно гласуване, при което всеки съдия да има право на глас. Председателят на Апелативен съд - Бургас сподели становището на съдиите от региона в тези правила да се включи и дистанционното електронно гласуване през интернет.
„Важно е дали ВСС ще удовлетвори исканията на магистратите по места, главно извън София, избирането на новите членове на съвета да не се случва както е предвидено в основната част на закона само с хартиени бюлетини, присъствено, на две още събрания, а това да се случи и електронно. Такава възможност е предвидена в преходните разпоредби на Закона за съдебната власт/ЗСВ/и ние искаме тя да бъде приложена", коментира съдия Вълкова.
Административният ръководител на БАС обоснова необходимостта от електронен избор с икономията на време и средства за командироване на магистрати за две поредни събрания и с изпълнение на изискванията за пряк избор, поставени от Конституцията, ЗСВ и ЕК.
За реалната възможност е-гласуването да се случи е наличен и софтуер, която е разработен и приет по приключил през 2015 г. проект, бенефициент на който е ВСС, а финансирането е от Европейската комисия, посочи Вълкова.
Тя уточни, че становището за предложеното алтернативно електронно гласуване през интернет, което ще обезпечи в най-голяма степен икономичността и прекия избор на членовете на колегиите от бъдещия състав на ВСС, е подкрепено от председателите и редовите съдии в 18 -те съдилища в Апелативен район- Бургас, както и на съдии от Варна, Пловдив и Велико Търново. Документът е адресиран до правосъдния министър, ВСС, председателят на ВКС, главния прокурор, главния инспектор на ИВСС.