Бургаски европроект за защита на околната среда е № 1
Бургаски европроект за защита на околната среда е № 1 / netinfo
Проектно предложение на Община Бургас получи най-много точки – 104.6, от Оценителната комисия по Приоритетна област „Защита на околната среда, включително градската, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия”. То бе прието единодушно от Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

С проектното предложение, подготвено от експертите по „Евроинтеграция” в Община Бургас, се кандидатства за финансиране на „Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас”.

На второ място след бургаския /със 103.4 точки/ е класиран проект на Институт за изследване на горите към Българска академия на науките. Проектното предложение на Община Бургас замина за Норвегия, където трябва да получи окончателно одобрение от Офиса на Финансовия механизъм и съгласовка с Европейската комисия.