/ Бургасбус
Експерти на „Бургасбус“ изпробваха нов хибриден модел „SOLARIS nH12“. Той е 12 метра дълъг, нископодов, с автоматична рампа за улесняване на трудноподвижни хора. Силовата верига за задвижването на автобуса е базирана върху технологията „сериен хибрид“.  

2
netinfo

Дизеловият двигател няма механична връзка с двигателната ос, задвижва електрически генератор, който зарежда високо-технологична акумулаторна батерия и захранва променливо-токовия тягов двигател. Осветлението, системите в салона и други се захранват от електронен алтернатор.

3
netinfo

Автобусът притежава възможността за приближаване, престой и потегляне от спирката в режим на нулеви емисии. В процесите на забавяне и/или спиране наличната кинетична енергия зарежда батериите. Всички процеси на ускоряване се поемат предимно от акумулаторната батерия.