Бургас отива в Париж
Бургас отива в Париж / РИМ - Бургас

Експонати от Регионалния исторически музей  ще бъдат включени в престижна изложба за тракийската култура, която ще гостува на „Лувър” в Париж през следващата година. Те са два.

Френските специалисти, подготвящи изложбата, са избрали монументалния каменен релеф на богинята Кибела, от края на VІ век преди Христа, открита в центъра на стария Созопол, на чието място е бил разположен най-древният град по нашите земи – Аполония Понтика.

Вторият артефакт, който ще замине за Лувъра, е статуя на мъж, от началото на V век преди Христос. Колосът без глава е най-ранната статуя, открита в българските земи, полуостров Атия, със съкровище от медни пари-стрели, представляващи рядка домонетна форма за размяна.