Бургас най-добър в страната по отношение на трудовата заетост
Бургас най-добър в страната по отношение на трудовата заетост / снимка, Evgeni Dinev

Институт за пазарна икономика публикува ново изследване, което отчита спад на безработицата и ръст на заетостта в българските региони.
"Някои области, като Кърджали, Велико Търново, Разград и Шумен, вече достигнаха нивата на заетост на населението на 15 и повече години, отчетени през 2008 година. Всички те, обаче, са области, в които заетостта е принципно по-ниска от средната за страната, а в някои от тях е дори близо до 40 %. От по-големите области в страната, най-близко до достигане на пиковите нива на заетост преди кризата са Бургас и Пловдив. София (столица) и Варна все още остават далеч. В страната има и области, в които кризата на пазара на труда продължава с пълна сила, такива са Ловеч, Кюстендил и Благоевград", пише в материала.