Бургас, Ямбол и Несебър с най-голям бюджетен излишък

пари
пари
Бургас, Ямбол и Несебър са сред отличните по формиран най-голям излишък в бюджета за третото тримесечие на тази година, сочи доклад на финансовото министерство. Сред останалите с подобен показател са София, Варна и Пловдив. В Сливен пък се отчита най-голям спад в задълженията за разходи, сравнено със същия период на миналата година.

Анализът на данните показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната запазва относително постоянно равнище – 42,08 % спрямо 43,48 % за същия период на миналата година и 40,07 % в края на 2016 г. Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната, също не се променя значително и през трите разглеждани периода. Към края на третото тримесечие на 2017 г. общините отчитат още по-слаба инвестиционна активност.

С най-негативни тенденции по показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност за третото тримесечие на 2017 г. са общините: Борино, Угърчин, Неделино, Доспат, Рила, Никола Козлево, Черноочене, Бойчиновци, Сатовча, Самуил, Белица, Батак и Антон.

От началото на 2017 г.  министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 7 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен и Сунгурларе, които изготвиха и изпратиха за съгласуване оздравителни планове, в които си поставят цели за финансово оздравяване за тригодишен период. Просрочените задължения в края на септември 2017 г. спрямо края на 2016 г. на общините Перник, Белово, Септември и Сливен намаляват в размер по-голям от отпуснатия безлихвен заем за финансово оздравяване, т.е. те са разплатили изцяло предвидените за погасяване просрочени задължения с предоставения от централния бюджет заем.

Просрочените задължения на общините към 30.09.2017 г. са в размер на 162,7 млн. лева.