БОС със собствен обучителен план и стратегия за развитие
БОС със собствен обучителен план и стратегия за развитие / netinfo

Окръжният съд в Бургас има собствен обучителен план и е спечелил  финансиране за  четири семинара на местно ниво през 2010 г. Това съобщи днес председателят на съда Боряна Димитрова. Тя представи пред медиите данните от дейността на институцията през миналата година както и основните акценти от бъдещата работа в посока повишаване доверието на гражданите.

На срещата присъстваха и съдиите Павел Хаджиев зам.-председател и ръководител на І-во Гражданско отделение, Росица Темелкова зам.-председател и ръководител на ІІ-ро Гражданско отделение, Петя Петрова, зам-председател и ръководител на Наказателното отделение на БОС, Даниел Марков – временно изпълняващ длъжността зам.-председател на Наказателното отделение.

Стратегическият план за развитие представлява механизъм за вътрешна самооценка и насоки за подобряване работата на съда, обясни Димитрова. В това число влиза и подобряването на административните дейности на съда и възможността граждани и адвокати да успяват в рамките на деня да си свършват работата. В тази връзка е въведена отчетност и разделност на отговорностите на съдебните служители, както и непрекъснато работно време на деловодствата.

„В момента Закона за съдебната система не е изменен в частта за „елекронното правосъдие”. Искаме да осигурим не само отдалечен достъп до делата за проверка, но и подаване на книжа по имейл, разлистване на дела от разстояние, придвижване на документи между инстанции по електронен път, което ще доведе до съкращаване времето на разглеждане на делата”, коментира Димитрова и  допълни, че гражданите могат да намерят съдебните актове на елекронния сайт на Окръжен съд Бургас.    

Освен чрез интернет страницата ръководството се опитва да повиши информираността на хората и по техническите процедури, които протичат в съда. Институцията е кандидатствала и очаква резултати от проекти свързани с технологичното обслужване на гражданите.