Бият шута на фирмите посредници в Слънчев бряг
Бият шута на фирмите посредници в Слънчев бряг / netinfo
За изхвърляне от пазара на паразитните фирми, които посредничат между туроператорите и хотелиерите се договориха представители на Съюза на собствениците в Слънчев бряг и кметът на община Несебър Магдалена Мандулева.

Според председателя на общинския съвет Димитър Янков трябва да се премине към директни разплащания между туроператорите и хотелиерите, за да бъдат изолирани ненужните звена, които са собственост на бивши туристически ръководители от близкото минало.

На срещата беше взето решение за въвеждане на минимални ценови прагове хотелиерски услуги в зависимост от категорията на обектите.