188 осъдени в Бургаско през 2009-а
188 осъдени в Бургаско през 2009-а / netinfo
188 осъдени в Бургаско през 2009-а
27398
188 осъдени в Бургаско през 2009-а
  • 188 осъдени в Бургаско през 2009-а

90 осъдителни присъди са постановени от БОС пред 2009 г. От 10-те дела с обществен интерес осем са приключили с присъди. Според данните са осъдени 188 лица, оправдани са били осем души.

Две доживотни присъди са постановили окръжните магистрати. Наказанията за затвор от 10 до 30 години са били наложени на шест лица, от тях етирима са осъдени по дела за убийство. За миналата година има сключени 45 споразумения с прокуратурата. По 12 дела е постановено освобождаване от наказателна отговорност. За същия период съдът е произнесъл и шест оправдателни присъди.

Според председателят на БОС Боряна Димитрова издаването на оправдателните присъди е основно за недоказаност на обвинението, включително авторството на деянието и несъставомерност на престъплението. Това означава, че събраните по делото доказателства и установената фактическа обстановка не водят до извода за осъществен състав на престъплението. 14 дела са върнати за доразследване на прокуратурата, което е два пъти по-малко спрямо 2006 г.

Като причини за отлагането на съдебните процеси Димитрова посочи проблеми в правораздавателната дейност като нередовно призоваване заради неправилно оформяни призовки, отсъствието на актулна съдебна регистрация и невъзможност за връчване, поради ограничен достъп.

„Засиленото строителство от последните години в региона създаде жилищни  комплекси и сгради от затворен тип и това се оказва проблем понякога да връчваме съобщения", разясни тя.

Бургаски съдебен регион изпитва остър недостиг на вещи лица, което също препятства процеса.

Втората група причини са заради недобросъвестно поведение на страните. Масово се използва възможността за отлагане на дела чрез представени на медицински документи, направления, епикризи и болнични листи.

„Това, което ние правим, е да изпратим болничиния лист за проверка в РЦЗ, но проверката стига до ниво редовност на издавания документ. Други законови възможности нямаме”, коментира още председателят на съда.

Служебната ангажираност на адвоката и фактът, че подсъдимият не желае да го замени с друг също е причина за бавенето на делата. Практиката е съда да бъде уведомяван в последната минута, така че да не може да предприеме действия.

Общият брой дела, които Бургаският окръжен съд е разгледал през 2009 г. е 5125. От тях 2977 граждански дела и 2148 наказателни. Приключени са 4301 дела или 92% от всички разгледани дела. От тях 88% са приключени в тримесечния „разумен” срок. 95% от наказателните дела са решени за този срок. Свършените граждански дела за същия период са 81%.

Постъплението на наказателните дела от общ характер е увеличено с 10%. Два пъти по-голям е броят на частните наказателни дела, сред които са тези образувани по европейска заповед за арест, мерките за неотклонение, разрешенията за специални разузнавателни средства, за претърсване и изземвания, предложенията на пробационните служители.