15 нови социални услуги са разкрити в Бургас
15 нови социални услуги са разкрити в Бургас / Пресцентър Община Бургас

Всички инфраструктурни проекти в Бургас вече се изпълняват с осигурен достъп за хора с увреждания. С това се похвали кметът Димитър Николов при срещата си с националния омбудсман Константин Пенчев. Основна тема за разговор е била общинската социална политика.


Скоро с европейски средства ще бъдат закупени 67 нови автобуса, изцяло адаптирани за техните нужди. Чрез услугата „Позвъни и се вози" бургаските хора с увреждания ползват 7 микробуса, които по заявка ги превозват до училище, работа, до културно или спортно събитие.


Тази година подлезите в града, които не са достъпни за трудноподвижни лица, ще бъдат дооборудвани. Хора с увреждания са назначени на работа и в общинската администрация, и в общински фирми. През 2011 г. са закупени още 140 пулта, чрез които граждани със зрителни увреждания могат да активират зумерите, монтирани на светофари и обществени сгради в Бургас.

През последните 4 години Община Бургас разкри 15 нови социални услуги, сред които: Дневен център за възрастни, Център за настаняване от семеен тип, Спешен прием, Дневни центрове за деца - дневна и седмична грижа - 4, Център за социална рехабилитация и интеграция, Кризисен център, Център за превенция на насилието и престъпността, Защитени жилища - 2, Приемна грижа, Личен асистент, Обществени трапезарии.


В момента се изграждат Център за настаняване от семеен тип, Център за временно настаняване, Центрове за социална рехабилитация и интеграция на възрастни - 2, Центрове за настаняване от семеен тип - 5.