Заведенията в община Благоевград променят категоризацията си до края на годината
Заведенията в община Благоевград променят категоризацията си до края на годината / Снимка: dariknews.bg

Собствениците на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечение в община Благоевград трябва да сменят категоризацията им до края на 2016 година. Те трябва да подадат декларации в „Деловодството" на Община Благоевград за обектите, категоризирани през 2008 и 2009 година, тъй като подлежат на подновяване на категорията през настоящата 2016 година.

Документите могат да бъдат получени в 320 стая в Общината, където ще бъдат дадени разяснения за попълването им. Собствениците, които не предприемат мерки за подновяване в указаните законови срокове ще останат без категория съгласно Закона за туризма.
Повече информация може да бъде получена в сградата на община Благоевград, стая 320 или на телефон 073/ 88 44 52.