Закрила на детето спаси 3 деца от изоставяне през април
Закрила на детето спаси 3 деца от изоставяне през април / netinfo
Общо с 9 нови родители работи отдедл "Закрила на детето" по превенция на изоставянето на деца в Благоевградска област. Вследствие на извършената социална дейност са предотвратени 3 случая на изоставяне на малчугани.

Освен това към семейна среда са реинтегрирани 4 деца, от общо 5 включени в програмата.

След направена проверка е установено, че на територията на Благоевградска област има около 30 просещи деца, с които отдел "Закрила на детето" работи активно.

Към момента в Благоевградско има общо 3 утвърдени приемни семейства, в които са настанени 2 деца, едното от тях - дългосрочно, а другото краткосрочно за период от 1 година.