/ Община Благоевград
Във връзка с настъпването на „Восъчна зрялост“ на житните култури, кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов издаде заповед, с която се забранява паленето на огън на открито.

Не е позволено използване на сигнални ракети и огнестрелни оръжия в района на посеви и фуражни площадки, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях. Забранява се и изгарянето на суха трева по слогове и други площи.

Община Благоевград апелира за адекватни действия и спазване на заповедта, за да се избегнат проблеми и нарушения на реда в общината.

Всички кметове и кметски наместници са длъжни да извършват почистване на района около естествени и изкуствени водоизточници, да следят за реда и безопасността на жителите на населеното място. Заповедта влиза в сила от днес.