/ iStock/Getty Images
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост се създава, съхранява и поддържа Книга на етажната собственост, съобщиха от Община Благоевград.

С ал. 6 от същата норма се въвежда задължението на всеки собственик, ползвател или обитател в етажната собственост да вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучетата - и номера на ветеринарномедицинския паспорт, в отделно обособено поле на Книгата на етажната собственост.

В детски градини в Благоевград все още има свободни места

На основание чл. 7, ал. 4 от ЗУЕС, в срок до 31 август, следва да актуализирате информацията, съдържаща се в Книгата на етажната собственост в описаната част и копие от книгата да бъде предоставена на Общинска администрация Благоевград.

Всички Управители на Етажна собственост ще получат настоящето уведомление и на адрес по регистрация.
Агенция "Фокус"