Семинар на тема “Културна медиация и развитие на публиките” ще се проведе в ЮЗУ
Семинар на тема “Културна медиация и развитие на публиките” ще се проведе в ЮЗУ / netinfo
В ЮЗУ “Неофит Рилски” ще се открие семинар на тема “Културна медиация и развитие на публиките”, в рамките на проекта “Европейска програма по артмениджмънт”.

На семинара ще бъдат представени резултатите от международно сравнително проучване по тази тематика и ще се дискутират формите на културна медиация и ролята на комуникатора в нея.

Участниците във форума ще обсъждат такива въпроси, като новото разбиране за културна организация, изграждане на цялостна комуникативна стратегия на културно събитие – подходи, принципи, практики и др.

Семинарът ще се проведе от 9.30 часа в Заседателната зала в новия ректорат.