Разширяват Синята зона в Благоевград?
Разширяват Синята зона в Благоевград? / Дарик - Благоевград

Комисията по бюджет и финанси към Общински съвет - Благоевград одобри на свое заседание днес предложението на кмета Костадин Паскалев да бъде разширена Синята зона в града със седем нови улици и части от други шест улици.

Според градоначалника разширяването се налага заради значителното нарастване на моторните превозни средства, увеличаването на трафика в централна градска част и необходимостта от подобряване организацията на движението и реда за паркиране. То е наложително и заради продължаващото безразборното паркиране на автомобили в граничните на Синята зона улици, което води до задръстване на възлови за града пътни артерии, поясняват от кметска администрация. 

Действащата в момента Синя зона на Благоевград обхваща 19 улици и 7 общински терена. Със средствата от платеното паркиране са закупени два лекотоварни автомобила за екипите „Скоби”. Около 30 000 лв. са вложени в оборудване и осигуряване на денонощно видеонаблюдение на двата паркинга, които стопанисва Общинска фирма „Паркинги и гаражи” - зад старата автогара и на ул. „Антим 1”. На последния бе монтирана и функционира една от най-модерните автоматични паркинг системи.

Кметът предлага Синята зона да бъде разширена със 7 нови улици и да се разшири обхвата на 6 улици, части от които и сега попадат в зоната за платено паркиране, а именно:

1. ул. „Джеймс Баучер“ - от ул. „В. Левски“ до ул. „Даме Груев“ - паркиране под ъгъл 45 градуса откъм нечетните номера;

2. ул. „Даме Груев“ – еднопосочно движение от ул. „Крали Марко“ до ул. „Джеймс Баучер“ и паркиране отдясно по посока на движението и свободните общински места отляво по посока на движението;

3. ул. „Полковник Димов“ - еднопосочно движение от ул. „Джеймс Баучер“ към ул. „Крали Марко“ и паркиране отдясно по посока на движението;

4. ул. „Иван Михайлов“ - от ул. „Сан Стефано“ до тупика на ул. „Братя Миладинови“ - паркиране отдясно по посока на движението;

5. ул. „Кр. Асенов“ и ул. „Н. Петрини“ - от ул. „Д. Димов“ до тупика с ул. „Братя Миладинови“ и еднопосочно движение по ул. „Кр. Асенов“ и ул. „Н. Петрини“ - от ул. „Д. Димов“ до ул. „Сан Стефано“ и паркиране отдясно по посока на движението;

6. ул. „Ст. Стамболов“ - от ул. „Г. Петров“ до пл. „Освобождение“ – паркиране откъм четните номера;

7. ул. „Трети март“ - от пл. „Освобождение“ до ул. „Хр. Смирненски“ - паркиране откъм нечетните номера;

8. ул. „Хр. Смирненски“ - от ул. „Трети март“ до ул. „Митрополит Борис“ и уширението при кръстовището с ул. „Митрополит Борис“;

9. ул. „Васил Мечкуевски“ - от ул. „П. Д. Петков“ до паркинга зад ГУМ и от ул. „Пере Тошев“ до края и и уширението зад съдебната палата;

10. ул. „М. Бунева“ - от ул. „В. Черноземски“ до ул. „Бр. Миладинови“ - паркиране откъм нечетните номера;

11. Свободните общински площи зад бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ номер 3;

12. ул. „Чакалица“ - от бул. „Джеймс Баучер“ до ул. „Хилендар“ и уширението на ул. „Хилендар“ - паркиране откъм четните номера (срещу Пазара) и паркоместата до рампите за разтоваране на Пазара;

13. ул. „Плиска“ - еднопосочно движение от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Чакалица“ и паркиране по посока на движението.