/ / ThinkStock/Getty Images
Пътят до Античен град Хераклея Синтика да стане държавна собственост, предлага кметът на Петрич Димитър Бръчков.  Предложението участъкът от публична общинска собственост да стане публична държавна собственост вече е внесено до Общинския съвет.

Преди няколко месеца премиерът Бойко Борисов, при посещение на място, пое ангажимент пътят до Античен град Хераклея Синтика да бъде благоустроен с държавни средства. Мотивите обосновават национален интерес. Посоченият път осъществява връзката на друг републикански път с обект от национално значение - Античен град Хераклея Синтика.

Археолози откриха голяма мраморна статуя в античния град Хераклея Синтика

Обектът е включен в Списъка на паметниците на културата с "национално значение", обявен за такъв с ДВ бр. 32 от 1965 г., като в този период обектът е бил с името Градище /Античен град Петра/ - 2 км. източно от с. Мулетарово. 

Съгласно Закона за културното наследство археологическите разкопки са изключително държавна собственост. Промяната на собствеността на пътя дава възможност на държавата да поддържа района, включително и пътя, осигуряващ достъпа. Доброто експлоатационно състояние на пътя е наложително с оглед големия интерес към обекта, засиления в тази връзка трафик и необходимостта от осигуряване на безопасен достъп.