Продъжлава издирването на човека, който е обезглавил на защитеното животно
Служители на Дирекция "Национален парк Пирин" проверяват случай с намерена мъртва дива коза на територията на парка, съобщиха от МОСВ.

"Тялото на козата се свали долу до полицията, направи се експертиза и се установи, че причината е естествена смърт. Някой просто е намерил умрялата коза и ѝ е отрязал главата. Версията, че някой е стрелял - няма нито прострелна рана, нито някакъв външен фактор, който да е причината за смъртта.", съобщи БНР.

Въпреки това издирването на човека, който е обезглавил мъртвото животно, продължава.

На 6 септември в социалните мрежи е публикувана снимка на убита дива коза и информация, че тялото е намерено в района на седловина Премката - между връх "Кутело" и връх "Вихрен, на територията на Национален парк „Пирин“.

Конфискува костенурки от защитен вид, отглеждани в частен двор в Плевенско (СНИМКИ)

Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ са извършили проверка на терен на 7 септември по подадения сигнал и са установили в непосредствена близост до туристическа пътека мъртва женска дива коза, която е обезглавена.

Своевременно са информирани Районно полицейско управление-Банско и Окръжна прокуратура в Благоевград.

Дирекция „Национален парк Пирин” строго осъжда всяко нарушение срещу защитени видове на територията на националния парк и полага всички усилия да не се случват такива инциденти.

От парка апелират всички посетители, свидетели на нарушения да сигнализират на следните телефони:

Дирекция „Национален парк Пирин”, „Зелен“ телефон – 0898/77-99-42 и тел.: 074/98-82-04
ПУ „Вихрен”-Банско, тел.: 0899/ 866-402
ПУ „Баюви дупки”-Разлог, тел.: 0899/ 866-404
ПУ „Каменица“ и „Трите реки“-Сандански, тел.: 0884/ 484-846
ПУ „Синаница”-Кресна, тел.: 0899/ 866-430
ПУ „Безбог”-Добринище, тел.: 0899/ 866-410


Дивата коза (Rupicapra rupicapra) е вписана в Червената книга на България, с природозащитен статус в България: застрашен подвид (EN) - Еndangered.

Даден таксон принадлежи към тази категория, когато има много висок риск от изчезване поради малки популации, фрагментирано разпространение, изолация и/или бързо намаляване - численост или площ на разпространение.

Дивата коза - Rupicapra rupicapra (*) е екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), за който се прилагат разпоредбите на чл. 278 д от Наказателния кодекс, който гласи: „Който законно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от Европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3, към ЗБР, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5 000 до 20 000 лв.
БНР