Проектобюджетът на община Кресна с ръст от 34, 67%
Проектобюджетът на община Кресна с ръст от 34, 67% / netinfo

Проектобюджета на община Кресна за 2009 г обсъдиха кметът на Кресна инж. Илиян Кръстев и експерти в сферата на културата, образованието и здравеопазването, както и представители на синдикални организации и общественици в общината.

Общият размер на началния бюджет е 3 260 742 лева, с което е постигнат ръст от 34,67 % спрямо предходния период.

С началния бюджет за 2009 г.  общата субсидия в делегираните от държавата дейности е в размер на 1 659 316 лв.

Предвидените приходи от местни дейности за 2009 г. са в размер на 1 554 439 лева.

На срещата присъстваха още заместник-кметовете инж. Георги Иванов, Георги Георгиев и главният финансист на общината Снежана Ковачева, които  представиха пред гражданите финансовата рамка на бюджет  2009 г.