Продават Хляб и хлебни изделия - Благоевград
Продават Хляб и хлебни изделия - Благоевград / netinfo
Да бъде проведен публично оповестен конкурс за продажбата на 3377 дяла от търговското дружество "Хляб и хлебни изделия" ЕООД Благоевград, реши общинския съвет на днешното си редовно заседание в областния център.

Предложението относно продажбата е направено от кмета на общината Костадин Паскалев. Приватизацията на дружеството обаче ще стане без магазините на улица "Тодор Александров. Според приетото решение минималният праг за закупуване е 3 117 000 лева, като в цената не се включва земята на “Хляб и хлебни изделия”, която е държавна собственост.

Условията за продажба на “Хляб и хлебни изделия” е фирмата да запази предмета на дейност поне за пет години, с инвестиция от 1 500 000 лева. Публичният конкурс ще се проведе на един етап.