Приемат документи за подпомагане на талантливи деца в Сандански
Приемат документи за подпомагане на талантливи деца в Сандански / Дарик-Благоевград, Любима Калпачка, архив

Започна приемът на заявления, от желаещите да се възползват от Програмата за насърчаване на талантливи деца в община Сандански.

Тя бе приета с решение на ОбС в края април тази година и има за цел  да подпомогне финансово даровити деца, класирани на първо, второ или трето място на национални олимпиади или състезания в областта на изкуството, науката и спорта.

Право на такава помощ имат всички деца на възраст до 18 години, редовни ученици на територията на общината, с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта и включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 г.

Желаещите да кандидатстват по програмата могат да го направят, чрез заявление по образец до кмета на община Сандански, което може да се изтегли от сайта на общината www.sandanskibg.org.

Правото на подпомагане нямат ученици, които повторят или са прекъснали учебната година, тези които имат наложени наказания от педагогическия съвет или при констатирани случаи на противообществени прояви или при влязла в сила присъда.

Приемът на документи продължава до края на този месец.