През януари стартира проект за подобряване на транспортната инфраструктура в Сандански
През януари стартира проект за подобряване на транспортната инфраструктура в Сандански / netinfo
През януари започва в община Сандански работата по проект свързан с подобряване на транспортната инфраструктура. Проектът е по подобие на реализираният вече в Санданаски в партньорство с Холандия, с помощта на който бе подобрена градската транспортна мрежа, в частност изграждане на спирки, информационни табла на местата за чакане на градски автобуси.

Проектът , който стартира през януари е финансиран от министреството на финансите на РБ, Министерство на финансите на Кралство Холандия и се управлява от сдружението на общините на Кралство Холандия. В частта от проекта община Санднаски кандидатства за подобряване на инфраструктурата за паркиране, обследване на възможностите за подобряването йс определена част възлизаща на около 30 хиляди евро като материално изложение и ще бъде вложено в капиталово строителство.

Стойносттта на целият проект възлиза на около 70 000 евро, общината ще съфинансира изпълнението на дейностите по проекта с 15 000 евро в инвестиционната част. Проектът е одобрен.