Подобряват условията за живот в жилищните сгради в Благоевград
Подобряват условията за живот в жилищните сгради в Благоевград / netinfo
Още 2 проекта за обновяване на многофамилни жилищни спечели Община Благоевград.Това съобщиха от Общинска администрация – Благоевград.

Първият проект за обновление на жилищните сгради в блоковете 17 и 18 в кв .”Запад” бе одобрен с писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като предстои подписване на споразумения между МРРБ, ПРООН и Община Благоевград.

Другият проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” е инициативата на строителното министрество и предвижда значителна част от разходите по обновяване на част от многофамилните жилищни сгради да се поемат от специално заделен държавен фонд.

Собствениците на жилища в общи кооперации няма да заплащат за анализа от специалисти, които ще обследват състоянието на сградите за саниране.

За сметка на държавата ще бъдат цялата стойност за ремонта на общите части в жилищните кооперации, както и 20 процента от вложените средства от всяко домакинство.