Паскалев внася анализ и оценка на делегираните бюджети в ОбС
Паскалев внася анализ и оценка на делегираните бюджети в ОбС / netinfo
Анализ и оценка на приложението на делегираните бюджети във функция “Образование” за община Благоевград внася кметът Костадин Паскалев в ОбС. От него става ясно, че в училищата, в които има пълняемост на класовете с над 22 ученика, няма проблеми с обезпечаването на разходите, докато школата с по-малко ученици срещат проблеми с финансирането на дейностите си.

Костадин Паскалев поясни, че 90 % от средствата са разпределени именно по показател - брой ученици, а 8 % - по други показатели. В анализа е посочено, че с увеличението на стандартите Благоевград е получил 352 399 лева, които са разпределени за делегираните бюджети.

В доклада, внесен в ОбС, се пояснява, че част от резерва, който е 195 000 лева, ще бъде използван за учебните заведения, които имат трудности с дофинансирането си. В Благоевград това са училищата II, IV, IX и XI, поясни Паскалев.

800 000 лева пък са предоставените средства от МОН за оптимизация на училищната мрежа.

131 000 лева от тях са изплатени за обезщетения на персонал, с 200 000 лева са покрити неразплатените разходи на закритите училища, а 469 000 лева са вложени за подобряване на материалната база.