Паскалев и Чакъров подписват договор за подобряване на ВиК мрежата в Благоевград
Паскалев и Чакъров подписват договор за подобряване на ВиК мрежата в Благоевград / netinfo
Договор по Оперативна програма „Околна среда” за подобряване на водоснабдителната и канaлизационна мрежа в Благоевград ще подпише кметът Костадин Паскалев в Министерството на околната среда и водите днес.

Благоевград е сред първите 15 общини, които ще подпишат договори по оперативната програма. Споразумението, което ще бъде официално парафирано днес, е за безвъзмездно финансиране със 17 335 768 лв. на проект „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи в кварталите "Струмско", "Грамада", "Баларбаши" и IV микрорайон.

Проектът ще подобри състоянието на канализационната мрежа в "Струмско" и "Грамада". В IV микрорайон и кв. "Баларбаши" ще бъде изградена нова водопроводна и канализационна инфраструктура, към която ще бъдат включени вече съществуващите сгради и планираните за построяване.

Чрез проекта ще бъдат изградени и нови канализационни помпени станции за битови отпадни води и необходимите съоръжения.

Ще бъдат възстановени нарушените тротоарни и асфалтови настилки по улиците. Предвижда се да бъдат реконструирани общо 12,7 км канализация и 14,8 км водопровод, ще бъдат изградени нови 9,4 км канализация и 10,7 км водопровод.

Това е третият проект по ОП "Околна среда", спечелен от община Благоевград. Преди месец МОСВ одобри за финансиране по същата програма два проекта за техническа помощ на обща стойност 1 500 000 лв.

Предстои подписването и на тези два договора. Първият, на стойност 1 270 547 лв., е „Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград”.

Вторият проект, на стойност 238 695 лв., е „Проектиране на “Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на Благоевград”.

Реализацията на тези два проекта ще даде възможност на Община Благоевград да си осигури необходимите работни проекти, да си набави всички необходими разрешителни, анализи и други изисквани от закона документи, с които да oкомплектова проектно предложение по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” за финансиране на реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на Напорен водоем за подобряване на водоснабдителната система на Благоевград.