Отнемане на имущество - само след влязла в сила присъда
Отнемане на имущество - само след влязла в сила присъда / Дарик - Благоевград, Любима Калпачка, архив

Само влязла в сила осъдителна присъда може да бъде основание за отнемане на незаконно придобито имущество. Всякакви идеи да се внася искане в съда за отнемане при образуване на наказателно производство и повдигане на обвинение или дори след връчване на обвинителния акт са неприемливи, защото изходът на наказателното опроизводство не е известен, а обикновено става въпрос за сложни стопански и финансови престъпления, които много е вероятно да завършат с оправдателна присъда. Това заяви зам.-председателят на Върховния касационен съд Гроздан Илиев на семинар за журналисти в Банкя на тема мерките, предлагани от съдиите във връзка с мониторинговия доклад на ЕК.

Според съдия Илиев, ако се изостави понятието в сегашния закон "имущество, придобито от престъпна дейност" и се постави акцент върху разликата между приходи и разходи, то нашето законодателство ще се върне в изходна позиция към стария Закон за собствеността на гражданите. Само че по времето, когато действаше ЗСГ Министерският съвет определяше цените на едро и на дребно, всяко семейство имаше право на едно жилище и вила, въобще правилата бяха много по-различни от пазарните, припомня Гроздан Илиев. Според него добре било новият закон, неправилно наричан "Кушлев", да представлява едно надграждане на досегания закон "Петканов" там, където това е възможно и необходимо. Да се предвиди по-ясна процедура и по-голяма прецизност в тежестта на доказване, което е сериозен проблем по принцип в тази процес.

Комисията трябва да е в състояние да докаже с много по-голяма точност престъпния произход на имуществото. Трябва да има достатъчно гаранции за равенство в този процес. Да се запази обаче основният принцип, че на отнемане подлежи имущество, придобито от престъпна дейност, при това да се ограничи предимно с престъпления, които генерират такива доходи. Основната цел на авторите на новия законопроект е да се ускори производството по отнемането и да се разшири обхватът му, но това не бива да влиза в конфликт с други принципи, свързани с гарантиране на правата и свободите на гражданите.

Фактът на обвинението в никакъв случай не е достатъчен като основание за стартиране на процедурата. Трябва да се доказва произхода на имуществото от конкретното престъпление. Логично е обаче да се търси разширяване на списъка от престъпления, при които да се задейства процедурата по отнемане. Към тях могат да се прибавят длъжностните престъпления, умишлената безстопанственост по чл. 219 НК и др.