/ Община Сандански
Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия на обект „Градски универсален магазин“. Емблематичната сграда се намира в центъра на града и е със застроена площ  от 1244 квадратни метра.

Постройката е частна общинска собственост. От концесията са изключени мазето на втория сутерен, което е паметник на културата с национално значение и разположените в него разкопки и трафопост.

Бъдещият стопанин на сградата ще трябва да я ремонтира и обнови. Срокът на концесия е 35 години. Минималният размер на инвестицията е 1 505 000 лева без ДДС за първите три години на концесията. Офертите на кандидати да стопанисват ГУМ в Сандански ще бъдат разгледани на 9 януари.

Община Сандански прави многократни опити да продаде сградата. Последният търг бе проведен преди две години, като тогава цената на сградата падна до 2,7 милиона лева. Купувачи обаче така и не се явиха.