Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу увеличението на цената на водата в област Благоевград, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Становището й бе представено днес по време на общественото обсъждане на бизнес плана на местното ВиК дружество пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от Боряна Джунева - експерт към институцията на обществения защитник.

Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу увеличението на цената на водата в област Благоевград. Становището ѝ бе представено по време на общественото обсъждане на бизнес плана на местното ВиК дружество пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от Боряна Джунева - експерт към институцията на обществения защитник.

Омбудсманът призова КЕВР да не приема скока на водата в Хасково

При предишни обсъждания проф. Ковачева се противопостави и срещу повишението на цените на водата в редица други области - Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч, Търговище, Разград, Силистра, Враца, Бургас, Видин, Ямбол, Смолян и Хасково.

Днес омбудсманът бе категорична в становището си, че не трябва да се допуска повишение на ВиК услугите и в Благоевград -  така както иска в ценовото си предложение „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. За регулаторен период 2022 г. - 2026 г. въпросното дружество предвижда нарастване на цените на водата с 20%  за 2022 г. спрямо цената за 2021 г., т.е. от 2,273 лв. - с ДДС на 2,722 лв. - с ДДС и 46% скок за 2026 г. спрямо 2021 г.  - от 2,273 лв. - с ДДС на  3,329 лв. - с ДДС.

Омбудсманът припомня, че предишни увеличения на цената на ВиК услугата в област Благоевград през изминалия регулаторен период 2017 г. - 2021 г. са доведи до сериозно недоволство - жителите от гр. Разлог протестираха през 2018 г., както и населението на Струмяни през 2019 г.

Омбудсман на Република България

Според Диана Ковачева недоволството на гражданите е основателно, защото през годините цената на водата се повишава многократно, но качеството на предоставянето й продължава да бъде незадоволително.

В становището си общественият защитник се обосновава с данни от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г. на КЕВР от 30 септември 2021 г., съгласно които оценката на Регулатора по 10 показателя за качество е „пълно неизпълнение“.

„В края на регулаторен период 2022-2026 г. ВиК операторът не постига 7 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които и един от показателите за ефективност ПК4а - "общи загуби на вода във водоснабдителната система“, пише омбудсманът.

ВиК секторът се включва в кампанията на КНСБ за защита на доходите от инфлацията

Проф. Ковачева допълва още, че по данни от последните информационни бюлетини на Регионална здравна инспекция - гр. Благоевград (10-14.10 и 17-21.10.2022 г.), в редица населени места в област Благоевград е въведено режимно водоподаване, а при лабораторните изследвания на взетите проби вода от някои села са констатирани несъответствия на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

„Очевидно е, че реални ползи за гражданите от повишението на цената на водоснабдителната услуга няма, но те са принудени да я заплащат, което за тях става още по-непосилно в условията на настоящите кризи“, пише в становището си Диана Ковачева.

Затова тя настоява КЕВР да защити интересите на потребителите, като отчете нуждите им, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение, както и да се съобрази с икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите.

Вижте цялото становище ТУК.