Цената на водата в Смолян се увеличава с близо 1 лев от 1 октомври, съобщиха от "ВиК“. До септември кубик вода беше 2,15 лв. без ДДС. Новата цена, която е влязла в сила от началото на октомври е 3,10 лв./куб. м.

Промяната в цената е на основание Решение № БП-Ц-24 / 29.09.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 октомври са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ВиК ЕООД-Смолян.

Прокуратурата оспори 59-процентовото увеличение на цената на водата в Бургас

Цената за услугата доставяне вода на потребителите вече е 1,879 лв./ куб. м., като досега е била 1,369 лв./куб. м. Цената за услугата отвеждане на отпадъчни води става 0,293 лв./ куб. м., а до края на септември е била 0,291 лв./куб. м.

Цената за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители - 0,923 лв./ куб. м., като до петък е била 0,486 лв./куб. м

Промени има и при водата  за промишлени и други стопански потребители:

- Степен на замърсяване 1 - 1,268 лв./ куб. м.

- Степен на замърсяване 2 - 1,519 лв./ куб. м.

- Степен на замърсяване 3 - 2,003 лв./ куб. м.


В цените не е включен ДДС.
Агенция "Фокус"