Национален браншов синдикат “Водоснабдител” се присъедини към националната протестна кампания на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата”. Това съобщиха от конфедерацията на сайта си. 

На 19 септември КНСБ излезе на протест за защита на доходите от инфлацията и работните места в кризата. Сред исканията на организацията са 1,2 млрд. в бюджета за 2023 г. за ръст на доходите, както и ръст на минималната заплата от 710 лв. на 850 лв. от 1 януари 2023 г.

Ваня Григорова: Инфлацията със сигурност ще продължава да се увеличава

Федерацията изпрати декларация до служебните министри на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на околната среда и водите инж. Росица Карамфилова, информират от КНСБ. В своя текст федерацията посочва наболелите проблеми в сектора и подчертава искането за ръст на възнагражденията в отрасъла. 

По данни от обработката на годишния финансов отчет за 2021 г. и тримесечните отчети за 2022 г. средната месечна брутна работна заплата в отрасъл „ВиК“ е 950 лева към 31.12.2021 г., 960 лева към 31.03.2022 г. и 1150 лева към 30.06.2022 г., пише в декларацията. 

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. не доведе до очакваните резултати, поради което настояваме при изготвянето на новата стратегия да бъдат разработени предложения за изпълнение и финансиране на политики за постигане на устойчиво повишаване на доходите на работещите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, се посочва в декларацията.

От години Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ настоява за промени в нормативната уредба в посока, гарантираща публичния характер на собствеността и експлоатацията на ВиК инфраструктурата, финансовото оздравяване и устойчивото развитие на отрасъла, повишаване заплащането на труда и въвеждането на водно подпомагане за уязвимите групи от населението, напомнят от федерацията.

КНСБ: Работещият българин все повече обеднява

Регионалният съвет на КНСБ във Видин също се включи в протестната кампания, информират от КНСБ на сайта си. Екипът на регионалната структура постави исканията за увеличение на заплатите пред директорите на общинското предприятие "Чистота" и Регионален исторически музей-Видин.