Обучават деца в Училище за природа
Обучават деца в Училище за природа / Дарик Благоевград, Любима Калпачка, архив

Над 350 ученици 4-6 клас от осем училища на територията на общините Струмяни, Кресна, Сандански и Симитли ще посетят Училище за природа до края на месец май.

За малките любопитни природолюбители ще бъдат организирани образователни посещения в Училището за природа, като в тази дейност ще бъдат включени ръководителят „Интерпретативни и интерактивни образователни програми" и "Работа с деца и доброволци".

Учениците, които посещават село Влахи, ще имат възможността да преживеят и експериментират знания „за природата в природата", екологичните и образователни занимателни програми на Училището, както и да се включат в опознавателни екскурзии на територията на НП „Пирин", образователно-информационни програми с фокус върху занимания, промотиращи опазването на околната среда и върху демонстрирането на различни природосъобразани практики, както и върху придобиването на знания за природоопазването и екологията.

Заниманията с деца и младежи имат за цел да стимулират и мотивират децата и младежите да повишат своята осъзнатост по въпросите на опазването на околната среда.

Проект „Живо училище”, който ще продължи до този септември, цели да надгради направеното през годините за цялостното възстановяване по сграда с доброволен труд на стотици младежи от цял свят по традиционни местни строителни техники с естествени материали, като цели да превърне Училището в атрактивно място, където ще учениците ще бъдат включвани в извънкласни форми на обучение, за да възпитат у тях разбиране за важността на опазването на природата и същевременно ще бъдат научени на толерантност и уважение към другите.