Общинска администрация: Решението на ОбС за историческия архив е законосъобразно
Общинска администрация: Решението на ОбС за историческия архив е законосъобразно / снимка: Дарик-Благоевград, Десислава Янкулова, архив

Решението на ОбС за закупуване на уникалния исторически архив от Община Благоевград е гласувано при спазване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, се казва в писмено становище на юристите в Общинска администрация.

В него те посочват, че чл. 65 от Правилника дава право на Кмета на общината да предлага включването на неотложни въпроси в дневния ред за заседанието на Общинския съвет. Според тях неправилно се тълкува и прилага чл. 65, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Благоевград, тъй като изброяването на обстоятелства не е изчерпателно, а примерно /чл. 65, ал. 2 борави с термина „може да бъде”/. В писменото становище е подчертано още, че стойността на частната колекция е определена въз основа на назначена в досъдебно производство №358/2010 г. обща експертна оценка на материали, съгласно която материалите са на стойност 315 000 лева.

"Експертната оценка е изготвена от експерти от Държавна агенция „Архиви” – Цочо Билярски и Ива Борилкова. Оценката е приета във водено съдебно производство, като въз основа на нея съдът безспорно е приел автентичният характер на изследваните материали, носителят на правото на собственост – Александър Пелтеков и тяхното остойностяване, с оглед историческото им значение. Оценката е известна и с оглед спецификите на съдебното производство е с обвързваща правна сила. След като съдът и разследващите досъдебни органи са преценили, че са необходими специални знания за оценка на посочените материали и са приели изготвената оценка, е крайно несериозно лица без необходимото образование и знания в областта на историята да поставят под съмнение безпристрастността и професионализма на българския съд, разследващите органи и експертизите на видни историци и архивисти", се посочва още в становището на Общинска администрация.

Според юристите в случая приложимият закон не е Законът за културното наследство, а Законът за националния архивен фонд, а именно чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗНАФ – „частен архив”. За община Благоевград ще възникне задължението да регистрира посочените документи в едномесечен срок след сключването на сделката – сключване на договора за продажба.