/ Община Разлог
 Община Разлог е първата община в България, която успешно интегрира регистъра на услуги, с което заслужи адмирации от Министерски съвет=
 
Регистърът на услуги съдържа информация за предоставяните услуги от общините. Министерски съвет дава възможност за вграждане на регистъра на услугите в сайта на всяка администрация. Община Разлог е първата община в страната, която въведе в сайта си такъв регистър, като по този начин получи признание от МС.

Предимствата на регистъра са, че за всяка административна услуга, вписана в него, има подробна информация за начина и сроковете за предоставянето им.

Това води до по-качествено предоставяне на административни услуги на  гражданите и фирмите. Обновени и качени са всички бланки на заявления, съобразени с нормативните изисквания за съответната услуга и режим.

Регистърът на услугите предоставя още заявяване на административни услуги по различни канали, както и получаване на резултата. Това може да се случи по интернет, на гише или по пощата.

Проследява се статуса на услугата през интернет страницата на общината;заявява се услуга само с минимум документи, без да се налага прилагане на удостоверителни материали, издавани от други администрации;по-кратки срокове за административно обслужване.

Всички тези услуги са достъпни и за жителите на населените места в община Разлог, чрез кметствата. По този начин на място, в сградите на кметствата, могат да бъдат заплатени всички данъци и такси за услуги, включително и чрез ПОС терминали, което значително облекчава жителите на селата и не се налага да пътуват до град Разлог.