ОбС разреши на кмета да издава запис на заповед за авансово плащане по три проекта
ОбС разреши на кмета да издава запис на заповед за авансово плащане по три проекта / netinfo
Право за издаване на запис на заповед за авансово плащане по три одобрени за финансиране проекти на община Благоевград по ОП “Околна среда” 2007-2013 година бе дадено на кмета Костадин Паскалев от общински съвет.

Едно от условията на Управляващия орган, за да бъде преведено авансово плащане по договорите за финансиране на проектите е решение на Общински съвет за издаване на запис на заповед, за размера на авансовото плащане, от страна на Кмета на община Благоевград, като страна по договора.

След взетото решение кметът Паскалев има право да издаде този документ при изпълнението на проектите - “Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежа в кварталите “Струмско”, “Грамада” и “Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на Благоевград”, “Подобряване техническата готовност на община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на ВиК мрежата в Благоевград по приоритетна ос1 на ОП”Околна среда” 2007-2013 г.”, както и “Проектиране на Напорен водоем 7000 куб.м. за подобряване водоснабдителната система на Благоевград”.